โดยน้ำบาดาล จะสูบเข้ามาเก็บใน raw water tank หลังจากนั้นใช้ปั๊มน้ำดิบเพื่อสูบเข้าระบบกรอง ประกอบด้วยกรองทราย กรองกลิ่น และกรองหินปูน ระบบsoftener สติ๊กเกอร์กันน้ำ, สติ๊กเกอร์ติดขวด, สติ๊กเกอร์ติดแก้ว, สติ๊กเกอร์ติดกระดาษ, สติ๊กเกอร์ฉีกขาดและไม่ขาด, สติ๊กเกอร์ป้ายห้องน้ำ ซึ่งเรามีบริการให้คำปรึกษาท่าน ฟรี! และสามารถสั่งได้ทุกจำนวน สั่งน้อยได้ สั่งมากยิ่งราคาถูก หลังจากนั้นปั๊มแรงดันสูงจะดันน้ำเข้าไส้กรองเมมเบรน RO และผ่านการฆ่าเชื้ออีก ด้วยโอโซน และเก็บเข้าสู่ pure water tank เพื่อนำไปใช้อีกที รูปตัวอย่างการประกอบเครื่องทำน้ำRO สำหรับกรองน้ำกร่อย น้ำบาดาลเค็ม กรองน้ำบาดาลเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำดื่มจัดจำหน่าย กรองน้ำดื่มสำหรับหน่วยงาน โรงแรม โรงพยาบาล น้ำดื่มสำหรับโรงเรียน นักเรียน มหาวิทยาลัย และอื่นๆ เลือกช้อปปิ้งเยอะมาก ลองไปเดินเลือก ซื้อได้ที่ถนนคนเดินเลยค่ะ ทั้งกระเป๋าผ้า เสื้อผ้าพื้นเมือง 7.เรื่องค่าฟลูออไรด์ของน้ำที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานทั่วไป หากมีค่านี้มากเกินไปการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารหรือเป็น ส่วนผสมของวัตถุดิบอาจเกิดปัญหาได้ หรือการนำน้ำที่มีค่าฟลูออไรด์มาใช้ที่เกินกว่ามาตรรฐานอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของ ฟันในช่องปากได้ 8.ค่าโลหะหนักในน้ำบาดาลที่มีมากเกินกว่ามาตรฐาน สติ๊กเกอร์กันน้ำ, สติ๊กเกอร์ติดขวด, สติ๊กเกอร์ติดแก้ว, […]