ไวนิล

– ไวนิลหลังขาว

– ไวนิลหลังดำ

งานพิมพ์พถาสติกชนิดพิเศษ ที่ใช้ในการโมษณาที่มีสีคมชัดคุณภาพสูงและราคาถูกกว่างานป้ายอื่น ๆทนต่อแสงแดดสามารถที่จะประชาสมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้โฆษณาได้ชัดเจนโดดเด่น มองเห็นได้แต่ไกล แถมเข้าใจง่ายเพียงครั้งเดียว