โรงแรม

วันที่ 13 มกราคม นี้จึงกลายเป็นวันสติกเกอร์แห่งชาติหรือ National Sticker Day
เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่วันเกิดของ Robert Stanton Avery นักคิดค้นแผ่นแปะลอกได้คนแรกของโลกนั่นเอง
ติดตามความรู้เปิดโลกและย้อนวันวานอดีตได้อีกที่

วัดเจดีย์หลวง
ที่พักเชียงใหม่

      ที่พักในเชียงใหม่มีหลากหลายมาก ๆ ค่ะ ตั้งแต่โฮมสเตย์ไปถึงโรงแรมหรูหราที่ได้รับรางวัลโรงแรมดีเด่นระดับโลก

เพราะฉะนั้นลองถามเงินในกระเป๋าเลยค่ะว่าไหวแค่ไหน หากต้องการแค่ที่พักเอาไว้นอนเฉย ๆ
2.กรองน้ำบาดาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคจนสะอาดเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถังเก็บน้ำบาดาลใบที่ 2 ได้ทำการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการนำน้ำบาดาลเข้าสู่ถังกรองน้ำบาดาล
โดยต้องผ่านถังกรองน้ำบาดาลที่มีปั๊มแรงดันทั้งหมดจำนวน 4 ถังกรอง ได้แก่
สติกเกอร์ในปัจจุบันไม่ได้กลายเป็นแค่กระดาษบอกราคาสินค้า
แต่ยังใช้เป็นอุปกรณ์เสริมจินตนาการและไว้บอกความต้องการ
ตั้งแต่ความรัก ความชอบ รวมไปถึงการใช้สติกเกอร์แสดงออกทางการเมือง
ถังกรองความขุ่น ถังกรองสนิมเหล็ก ถังกรองเรซิ่น
และถังกรองกลิ่น สี และเคมีต่าง ๆ ซึ่งถังกรองน้ำบาดาลที่กล่าวมานั้นควรมีระบบการควบคุมการทำงานที่ครบวงจร เพื่อประสิทธิภาพ
และความสะดวกสบาย