สัญลักษณ์

น่าสนใจว่า “สติ๊กเกอร์” ซึ่งถูกยกอ้างมาเป็น “แผ่นสัญลักษณ์” บางอย่างสำหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้น
ในตัวของมันเองก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจ
รอยพระพุทธบาทไม้จำลอง ศิลปะล้านนา
พุทธศตวรรษที่ 24-25 ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) ใกล้กับวัดเจ็ดยอด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา
09.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และวันอังคาร ช่วงวันสงกรานต์ และวันปีใหม่

ดูรายละเอียด

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

อันดับที่ 4 ของท็อป 17 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ในเชียงใหม่# ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
7.สูบน้ำบาดาลที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการกรองแล้วเข้าสู่ถังเก็บน้ำ
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับวิธีการกรองน้ำบาดาลแล้ว
ข่าวจับกุมบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้ามาทำอาชีพเข็นรถขายเครื่องดื่ม-ผลไม้ ใช้วิธีโชว์ “สติ๊กเกอร์”
เพื่อหวังเป็น “ใบผ่าน” หากถูกตำรวจเรียกหรือจับกุม โดยปรากฏเป็นข่าว ชาวลาว อินเดีย เมียนมา
เพียงแค่สูบน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองแล้วเข้าสู่ถังเก็บน้ำ
เท่านี้เราก็จะมีน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งเรื่องของ
ฉลากที่มีกาวในตัว