ล้านนา

ทำไมใคร ๆ ก็หลงรักเชียงใหม่ และใฝ่ฝันอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต

      เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบาย เที่ยวได้ตลอดทั้งปี 

ประกอบกับเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแห่งอารยธรรมล้านนา จึงยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมหลงเหลืออยู่มาก
คนท้องถิ่นก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นมิตรกับนัก ฉลากสินค้า stiker Label นอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการอื่นที่จะกรองน้ำเสียออก
Diophanes Of Niceaea บอกว่าการนำเอาพืชสีเขียวชนิดหนึ่ง (Laurel) ที่แช่จนเปื่อยยุ่ยแล้วใส่ลงไป
ในน้ำจะให้น้ำดีขึ้น นอกจากนี้ Paxmus

ยังได้บอกว่าการนำเอาปะการังที่ทุบแล้วหรือข้าวบาร์เลย์ที่ถูกทุบใส่ลงในถุงรัดอย่างดี
แล้วน้ำไปแช่ในน้ำจะทำให้น้ำดีขึ้น Gerber ซึ่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุชาวอาหรับเชื่อน้ำที่ไม่มีความขุ่นคือน้ำที่สะอาด
และการได้มาซึ่งน้ำที่ไม่มีความขุ่นต้องใช้ไส้ตะเกียงดูดน้ำเพื่อเป็นการถ่ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
บรรยากาศทั่วไปเงียบสงบ มีสถานที่ ฉลากสินค้า stiker Label ทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย อีกทังยังมีอาหารอร่อย ๆ ให้ได้ลิ้มลองมากมาย แล้วแบบนี้จะไม่ให้หลงรักเชียงใหม่ได้อย่างไร 🙂

ประตูท่าแพประตูประวัติศาสตร์ที่สวยงามของเชียงใหม่ วิธีการกรองนี้ก็ถูกพัฒนาต่อโดยวิศวกรซึ่งเป็นลูก
จ้างของบริษัทเอกชน ผลลัพธ์ที่ได้คือพวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำจนได้น้ำปะปาที่สะอาดจากแหล่ง
น้ำสาธารณะแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกและได้จัดตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน เมื่อ ค.ศ. 1829 โดยริษัท เซลซีวอร์เตอร์เวิร์ค
กําแพงและประตูยังคงไม่บุบสลาย คืนวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดิน
ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อขายสินค้า ถ้าทําได้จะกลับมาอีกแน่นอน
ดูรายละเอียด