ร้านทําสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

ในอดีตบ้างเชื่อว่าสติ๊กเกอร์แบบที่เราคุ้นชินกันนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ.1800 บ้างก็ว่าถูกนำมาใช้กระบวนการผลิตอาหารในยุโรปก่อน โดยการใช้เริ่มแรกคือ จะต้องเลียที่แผ่นกระดาษให้เปียก หรือไม่ก็ใช้น้ำทำให้เปียกก่อนใช้
หากไม่หาวิธีการกรองน้ำบาดาล
แล้วยังใช้น้ำบาดาลที่ไม่ได้ผ่านการกรองใช้ในการอุปโภค บริโภค แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและอาจทำ
ให้เกิดอันตรายได้

ดังนั้นจึงต้องหาวิธีหรือขั้นตอนในการกรองน้ำบาดาลเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนสภาพของน้ำบาดาลหรือบำบัดน้ำบาดาลให้ดีขึ้น
ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละขั้นตอนนั้นในการกรองน้ำบาดาลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ในประวัติศาสตร์โลก การใช้ “สติ๊กเกอร์” เป็นสัญลักษณ์ เริ่มขึ้นมาจากการใช้เพื่อแสดง “ราคา”
บอกราคาสินค้า โดยเริ่มตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ ตามตลาดมีการคิดค้นใช้ “สติ๊กเกอร์” พิมพ์ด้วยหมึก
เพื่อแจ้งราคาสินค้าให้ทุกคนได้เห็นโดยง่าย

แต่ละยุคสมัย “สติ๊กเกอร์” ค่อยๆ พัฒนาฟังก์ชั่นตั้งแต่เป็นไปเพื่อแสดงพลังบางอย่าง ผ่านรูปทรง รูปร่างสติ๊กเกอร์
ที่ถูกใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์
หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปก็อาจ
ส่งผลทำให้น้ำไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็น
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 บัลลังก์จำลอง
ศิลปะล้านนา ในพุทธศตวรรษที่ 21-23 ทำด้วยโลหะ จารึกวัดเชียงมั่น เป็นจารึกประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่ กำเนิดหริภุญไชย
พระพักตร์พระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะหริภุญไชย ในพุทธศตวรรษที่ 17-18
ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว และใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศ เมื่อถูกจับจะแสดง “สติ๊กเกอร์”
ปริศนาขึ้นมาโชว์ โดยมีทั้งสติ๊กเกอร์รูปโดราเอมอน สติ๊กเกอร์รูปรถยนต์ สติ๊กเกอร์เสื้อผ้าส่งออก และสติ๊กเกอร์รูปลูกเต๋า