ร้านทําสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองเรซิ่นก็ได้
ให้จัดดอยหลวงเชียงดาวเอาไว้ในท็อปลิสต์
พกกล้องดีๆ ไปด้วยสักตัว งานนี้ได้เสพธรรมชาติ ชาร์จแบต พร้อมเก็บภาพความทรงจำจนหนำใจ

เรียนรู้วิถีท้องถิ่น สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กลับมาบูมพร้อมกับกระแสรักษ์โลก ลองตั้งใจค้นหา
ข้อมูลของชุมชนท้องถิ่นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมกระบวนการทำงานของชาวบ้าน
4.กรองสนิมเหล็ก
เนื่องจากน้ำบาดาลเป็นน้ำที่มีตะกอนของเหล็กผสมเจือปนอยู่ด้วยมากพอสมควร
แต่ไม่ว่าจะเชื่อจากที่มาแบบไหน จะเห็นได้ว่า ‘สติกเกอร์’ มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปี และในปัจจุบัน
สติกเกอร์ก็ยังถูกใช้อยู่ในหลายๆ ด้านในชีวิตประจำวัน แถมยังมีสติกเกอร์ให้เราเลือกหลากหลายประเภทอีกด้วยค่า
และเมื่อทำการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ก็แน่นอน
ว่าตะกอนเหล็กย่อมผสมเจือปนอยู่กับน้ำบาดาล
จึงจำเป็นต้องมีการกรองเอาสนิมเหล็กออกจากน้ำโดยใช้ถังกรองสนิมเหล็กกรอง
ออกนั่นเอง
แล้วไปเยือนพร้อมสนับสนุนสินค้า OTOP
เช่น กาแฟอาราบิกา บ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน, สตรอว์เบอร์รีและกล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ย หมู่บ้านอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ บ้านปงไคร้,
แหล่งปลูกอะโวคาโด บ้านแม่ขนิลเหนือ ต.บ้านปง อ.หางดง, หัตถกรรมเครื่องเขินและเสื้อภูดาว บ้านต้นกอก หมู่บ้านวิถีชิวิตไทเขิน
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เป็นต้น