ร้านทําสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

  1. คู่มือตะลุยเชียงใหม่ เที่ยววนไป ได้ประสบการณ์ใหม่ไม่ซ้ำ

เชียงใหม่ เมือง ฉลากสินค้า stiker Label อันดับหนึ่งแห่งภูมิภาคเหนือ เมืองอันเป็นที่รักของทั้งนัก ฉลากสินค้า stiker Label ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
หากนึกย้อนเหตุที่ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นที่

      จากบันทึกทางอารยธรรมยุคแรก ๆ ของมุษย์ที่เกี่ยวกับตัวกรองน้ำโบราณ ซึ่งคนในอดีตยังมีความกังวลเกี่ยว

รักมากมายขนาดนี้มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เมื่อสักสิบยี่สิบปีก่อนคงเป็นเพราะ
อากาศอันบริสุทธิ์ เย็นสบายในฤดูร้อน – ฝน
ประวัติศาสตร์เครื่องกรองน้ำกับมลพิษทาง
น้ำไม่ต่างจากคนในปัจจุบัน ดังนั้นมลพิษทางน้ำนี้มีมาพร้อมหรืออาจจะก่อนบรรพบุรุษของเรา

      หลักฐานอียิปต์โบราณที่กล่าวถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งน้ำที่สะอาดนั้น มีการกล่าวถึงวิธีการต้มน้ำเพื่อให้ร้อนหรือแม้กระทั่งการนำเอาน้ำไปตากแดดเพื่อให้น้ำได้รับความร้อน ซึ่งชาวอียิปต์คิดว่าวิธีดังกล่าวจะทำให้น้ำสะอาด และปัจจุบันนี้เรายังคงใช้วิธีการทำน้ำให้สะอาดแบบโบราณอยู่คือการต้มน้ำนั่นเอง นอกจากวิธีต้มน้ำแล้วยังมีการเอ่ยถึงการกรองน้ำด้วยการใช้ทรายและกรวด ซึ่งหลักฐานคือภาพวาดที่ค้นพบในสุสานของอียิปต์

และให้บรรยากาศอันชวนจินตนาการได้ว่าใกล้เคียงกับเมืองนอกเมืองนาในฤดูหนาว
ส่วนปัจจุบันเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ของเมืองฮิปสเตอร์ แต่ด้วยความต้องการที่จะต้อสู้กับ
ความสกปรกของน้ำเพื่อให้เราได้บริโภคอุปโภคน้ำที่สะอาด