ร้านค้า

อีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจก็คือตลาดประตูเชียงใหม่ มีร้านค้าขายอาหารที่หลากหลายเช่นกัน มีเมนูให้เลือกกินมากกว่า 30 อย่าง
ทั้งของหวาน ของคาว กินกันให้จุกไปเลย

  • อยากไปเที่ยวอำเภออื่น ๆ ทำอย่างไร สถานที่ ฉลากสินค้า stiker Label สวย ๆ ไม่ได้มีแค่ในตัวเมืองเชียงใหม่เท่านั้น อำเภออื่น ๆ ก็มีแหล่ง ฉลากสินค้า stiker Label สวย ๆ อีกเพียบ คนส่วนใหญ่นิยมที่จะเช่ารถยนต์เพื่อ ฉลากสินค้า stiker Label ในจังหวัดเชียงใหม่
    ปภาพ การสูบ ร้านทําสติ๊กเกอร์ ขึ้นมาใช้งานควรคำนึงถึงต้นทุนการกรอง ร้านทําสติ๊กเกอร์ และคุณภาพ ร้านทําสติ๊กเกอร์ เป็นหลัก ร้านทําสติ๊กเกอร์ เค็ม หรือ ร้านทําสติ๊กเกอร์ กร่อย

ซึ่งสามารถพบได้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและจังหวัดริมทะเล ซึ่งบางครั้งอาจมีค่าคลอไรด์ในน้ำขึ้นๆลงๆ
ร้านทําสติ๊กเกอร์ มีความกร่อยและมีรสเค็มแล้ว ไม่สามรถนำไปใช้งานในการอุปโภคและบริโภคได้เลย

การแก้ปัญหา ร้านทําสติ๊กเกอร์ เค็ม และน้ำมีรสกร่อย