พิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์

  • สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน / ขาวด้าน
  • สติ๊กเกอร์ PP ขาวมัน / ขาวด้าน / ใส
  • สติ๊กเกอร์ PVC ขาวมัน / ขาวด้าน / ใส
  • สติ๊กเกอร์ PP เนื้อทองเงา / ทองด้าน /
  • เนื้อเงินเงา / เงินด้าน / เงินแฮร์ไลน์
  • สติกเกอร์พิมพ์ลายน้ำกันปลอม
  • สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์สี พิมพ์หมึกขาว