ผู้ประดิษฐ์

  1. นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่สันนิษฐานว่า R. Stanton Avery ผู้ก่อตั้งบริษัท ฉลากสติกเกอร์ Avery
    เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นฉลากสติกเกอร์ชิ้นแรกขึ้นมา ในปี ค.ศ.1935

ไม่ว่าคุณจะเชื่อข้อสันนิษฐาน
อย่างใกล้ชิดท่ามกลางทิวทัศน์เขียวขจีของการ
ทำแปลงไร่แบบขั้นบันได มีคนต้มชาและรินชาให้ดื่มกันแบบสดๆ ไร่ชาหลายที่ยังให้บริการโฮมสเตย์ด้วย เช่น ไร่ชาลุงเดช อ.แม่แตง

สารกรองคาร์บอน หรือ Activated Carbon ลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กสีดำ บางท่านอาจเรียกว่า ผงถ่าน
มีคุณสมบัติสามารถกำจัดความขุ่น, แผ่นเดียวที่นำมาติดบนกำแพงในตลาด

  1. บางคนสันนิษฐานว่าสติกเกอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยเซอร์ โรว์แลนด์ ฮิลล์
    (Sir Rowland Hil)l ในปี ค.ศ.1839 ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดพิมพ์ตราไปรษณียากรหรือแสตมป์ในยุโรป
    (Postage Stamp) โดยสามารถติดสติกเกอร์(สแตมป์)

สารแขวนลอย, สารอินทรีย์, กลิ่น, คลอรีน และสีในน้ำ ที่เกิดจากสารอินทรีย์
หากเหนื่อยแล้ว อยากชิลๆ เดินทางสายกลาง ยังมีวัดวาอารามทรงสถาปัตยกรรม
ล้านนาให้เข้าไปชมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
เช่น วัดโลกโมฬี วัดต้นเกว๋น และวัดเจดีย์หลวง เป็นต้น