ประวัติศาสตร์

ทัวร์เข้าพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมอันควรค่าแก่คนรักประวัติศาสตร์ และแน่นอนว่าเมืองอาร์ตๆ
กลุ่มพวกพ้อง สิทธิต่างๆ กระทั่งล่าสุด สติ๊กเกอร์ถูกอ้างเป็นใบผ่าน
ของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้นมาได้
ก็ต้องมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่น้อยจากทาง
รัฐและเอกชนมากเป็นเงาตามตัว ตั้งแต่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่,
มีการออกแบบ รูปแบบใหม่ๆ ให้น่าตื่นตาตื่นใจ

มาสู่ช่วงทศวรรษ 60 สติ๊กเกอร์ กลายเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงมุมมองวัฒนธรรมทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ
และวันนี้ที่สติ๊กเกอร์ก็คือสติ๊กเกอร์ มีวิวัฒนาการ มีทั้งความน่าสนุก
สติ๊กเกอร์กันน้ำ, สติ๊กเกอร์ติดขวด, สติ๊กเกอร์ติดแก้ว, สติ๊กเกอร์ติดกระดาษ, สติ๊กเกอร์ฉีกขาดและไม่ขาด,
สติ๊กเกอร์ป้ายห้องน้ำ ซึ่งเรามีบริการให้คำปรึกษาท่าน ฟรี! และสามารถสั่งได้ทุกจำนวน สั่งน้อยได้ สั่งมากยิ่งราคาถูก

บันเทิง มีความน่าเบื่อ มีสติ๊กเกอร์กันน้ำ
สติ๊กเกอร์แสดงพลัง
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่, หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา ฯลฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

นอกจากนี้ก็อย่าลืมติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเช่น