ด่านสุดท้าย

เป็นกรองด่านสุดท้าย ในการกักเศษผงต่างๆที่หลุดรอดออกมาตามชั้นต่างๆ

วิวัฒนาการของเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำสมัยโบราณ
คือเราสามารถที่จะมองเห็นวิวสองข้างทาง
ถ่ายรูปบรรยากาศรอบ ๆ ได้อย่างสะดวก เผลอ ๆ คนขับรถตุ๊กตุ๊กยังจะเป็นไกด์ไปในตัวให้เราได้อีกด้วย และที่สำคัญถ้าเราถูกใจใน
บริการของคนขับรถตุ๊กตุ๊กก็สามารถบอกให้เขาพาเที่ยวแบบเต็มวันไปเลยก็ยังได้
ทราย

ไว้กรองสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำในลักษณะชิ้นเล็ก ในขั้นตอนที่ 2 ของเครื่องกรอง

ถ่าน

ใช้กรองสารพิษที่ปนมากับน้ำ
อาทิเช่น แบคทีเรีย อีโคไลน์ และเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งสามารถดูกลิ่นจากน้ำออกได้
หลายคนใช้วิธีนี้เพราะสะดวกและประหยัด

  • แผนที่เชียงใหม่ ควรมีติดกระเป๋าไว้