ฉลากสติ๊กเกอร์ม้วน

  • พิมพ์ได้ทุกสี    
  • ไดคัทได้ทุกรูปทรง
  • เหมาะกับเครื่องติดฉลาก
  • ใช้งานง่าย ลดขั้นตอน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • แบ่งม้วนให้พร้อมใช้งาน
  • ออกแบบ ผลิต พร้อมส่ง