คาร์บอน

ที่ผมคิดไว้คือ ล่างสุดเป็นแอนทราไซท์ ถัดมาอีกชั้นเป็น คาร์บอน ชั้นบนสุดเป็นแมงกานิส ไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหม
(แล้วแต่ละชั้นต้องหาอะไรมาปูกั้นด้วยไหมครับ เช่นพวกตาข่ายถี่ๆ)
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
เพราะว่าบางสถานที่อย่างวัดวาอารามก็ต้องแต่งกายให้สุภาพ
จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้วุ่นวายและเสียเวลา
คุณภาพของน้ำบาดาล

โดยทั่วไป น้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรีย์เคมี และเชื้อโรคต่างๆ ไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ แต่ขณะที่ไหลผ่านไปตามชั้นดิน/ชั้นหิน อาจจะละลายเอาแร่ธาตุเข้ามาปะปน รวมทั้งถูกปนเปื้อนด้วยน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่า ทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลเปลี่ยนไป

บ่อน้ำบาดาล
บ่อน้ำบาดาล เป็นวิธีการนำน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม หรือการเกษตรกรรมและการชลประทาน

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล

ด้านปริมาณ ได้แก่ การลดลงของระดับน้ำบาดาล
บริษัทเรายินดีให้บริการออกแบบสติ๊กเกอร์/Sticker มีหลากหลายชนิด อาทิเช่น
สติ๊กเกอร์ขาว-เงา,สติ๊กเกอร์ PVC, สติ๊กเกอร์กันปลอม, สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด/Barcode,

ด้านคุณภาพ ได้แก่ การปนเปื้อนของน้ำบาดาล
คุณสมบัติของน้ำบาดาล หรือคุณภาพน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างดี ต้นทุนในการใช้น้ำค่อนข้างต่ำ แต่เนื่องจากมีสารปนเปื้อนในน้ำบาดาล
จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานการใช้น้ำประปาทั่วไป