ความสำคัญ

คู่มือตะลุยเชียงใหม่ 2021 เที่ยววนไป ได้ประสบการณ์ใหม่ไม่ซ้ำ
หากเหนื่อยแล้ว อยากชิลๆ เดินทางสายกลาง ยังมีวัดวาอารามทรงสถาปัตยกรรม
3.กรองความขุ่น
สำหรับการกรองความขุ่นของน้ำบาดาลนั้นเป็นขั้นตอนที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมาก
ความเป็นมาของสติกเกอร์ (Sticker History)

เนื่องจากน้ำบาลจะมีความขุ่นไม่ใสเหมือน
ตอนที่ผ่านการกรองมาแล้ว อีกทั้งน้ำบาดาลบางที่ยังขุ่นเหมือนกับน้ำคลอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกรองเอาความขุ่นออกไป
ล้านนาให้เข้าไปชมเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
เช่น วัดโลกโมฬี วัดต้นเกว๋น และวัดเจดีย์หลวง เป็นต้น

วัดเจดีย์หลวง
ที่เห็นได้แทบทุกหัวมุมถนน