Tag/ป้ายห้อย

Tag กระดาษ 160-350 แกรม

Tag พลาสติกใส / ขาวทึบ / ฝ้า

Tag หรือ ป้ายห้อย คือ ป้ายสินค้าที่เรามักเห็นกันบ่อย ๆ จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีลักษณะเป็นป้ายที่ใช้ห้อยหรือติดกับสินค้าเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแต่ละชิ้น ข้อดีของป้ายแท็กคือช่วยให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้ามากขึ้น อีกทั้งป้ายแท็กยังช่วยเพิ่มยอดขาย เนื่องจากป้ายแท็กมักเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ลูกค้าจะมองเห็น หากป้ายแท็กมีการออกแบบที่ดูดี สวยงาม สินค้าและผลิตภัณฑ์ก็จะดูมีราคาและดูน่าซื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นจะมีทั้งแบบที่เป็นกระดาษ ผ้า หรือเป็นพลาสติก