ใบปลิว/แผ่นพับ

– กระดาษปอนด์/อาร์ตมัน 105 – 300 แกรม

นามบัตร/บัตรสะสมแต้ม

–  กระดาษอาร์ต 260-300 แกรม

–  พลาสติก