นามบัตร/บัตรสะสมแต้ม

  • กระดาษอาร์ต 260-300 แกรม
  • พลาสติก